De voordelen van Open-source Software

De voordelen van Open-source Software

Wat is Open-source Software? Open-source software verwijst naar software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek. Dit betekent dat iedereen de code kan bekijken, aanpassen en distribueren. In tegenstelling tot propriëtaire software, die eigendom is...

GDPR en Privacy: Wat je moet weten

GDPR en Privacy: Wat je moet weten De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een wet die in mei 2018 van kracht is gegaan. Deze wet heeft grote gevolgen gehad voor de manier waarop...